Drömhuset

VAD: Fritidshus
VAR: Umeå
NÄR: 2020 - pågående
KUND: Anja Pärson och Filippa Rådin Pärson

På en vacker strandtomt utanför Umeå har vi hjälpt till att ta fram ett fritidshus med stora hållbarhetsambitioner. För att sänka koldioxidavtrycket används en innovativ trästomme med träfasad, kombinerat med en betongfri grundläggning av foamglas.
Huset har ritats som en L-form, men med tre utskurna hörn. I de utskurna rummen ges plats åt en entréveranda, en pergola och en utedusch med fri sikt mot havet. Skärmar med täta träribbor ger skydd och skapar skuggspel interiört och exteriört.
L-formen ger huset två delar, en social del, samt en mer privat. De två delarna knyts samman av långa siktlinjerna mot havet och skogen. En stor uteplats i lä vid köket förlängs till den privata delen av huset och fortsätter sedan runt hela huset och väver samman huset med platsen. En ombonad och lugn stämning präglar insidan av huset, med varmt betsade snickerier och ljust målad plywood i kontrast till det vilda strandlandskapet.