JUVELEN I UPPSALA

VAD: Kontor, Nybyggnation
VAR: Stationsgatan/Strandbodgatan, Uppsala Resecentrum
NÄR: 2014 - pågående
KUND: Skanska Sverige AB

Centralt i Uppsala, vid Nya Uppsala Resecentrum ska Skanska uppföra Juvelen, ett kontorshus ritat av Utopia arkitekter.

Varg Arkitekter ansvarar för att ta fram en flexibel och effektiv insida, med en layout som ger möjlighet till ett hus som kan anpassas över tid, för en eller flera hyresgäster med önskemål om egna rum eller öppna arbetsytor.

Den triangelformade planen organiseras med en fast kärna som skapar tydliga entrézoner och ger flexibilitet i indelningen mellan hyresgäster. Organisationen av planet ger en tydlig men fri rörelse med ett inre och yttre stråk. De inre spetsarna utformas som öppna sociala zoner.

Vi arbetar nu med hyresgästanpassningar inför den planerade inflyttningen våren 2018.

 

Kontor_Juvelen_Uppsala_Rörelsemönster_Varg_Arkitekter

 

Kontor_Juvelen_Uppsala_Typplan_Alternativ_Varg_Arkitekter

 

Kontor_Juvelen_Uppsala_Perspektiv_Varg_Arkitekter

 

Kontor_Juvelen_Uppsala_Materialpalett_Varg_Arkitekter_v2