Kvartersstad vid Telefonfabriken

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Kv Telefonfabriken, Telefonplan, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: Vasakronan

Industriarvet transformeras till boendekvaliteter i Telefonfabriken. Tre bostadskvarter med varierande karaktär och höjd ges stora boendekvaliteter genom såväl volymhantering som detaljutformning. Struktur och gestaltning har sin utgångspunkt i områdets historia. Ericssons fabriksområde vid Telefonplan präglades ursprungligen av funktionsstyrda, individuellt gestaltade byggnader placerade på en flexibel, mångfunktionell yta;  fabriksgolvet. Spelet mellan den storskaliga helheten och den småskaliga närmiljön är centralt för samtliga tre bostadskvarter. Varg Arkitekter och Arkitema utvecklar projektet tillsammans med Stockholm Stad på uppdrag av Vasakronan. Vi ritar ett tvådelat kvarter, samman­byggt genom ett större parkerings­garage under mark, samt ett stadsradhuskvarter med en högdel mot Telefonvägen. Bebyggelsehöjden har skiftar inom kvarteren för att få in sol på gårdarna och skapa en variationsrik stadsmiljö.

 

Telefonfabriken_Telefonplan_Stockholm_Telefonstolpen_Bostäder_Gatuvy_Varg_Arkitekter

 

Telefonfabriken_Telefonplan_Stockholm_Telefonstolpen_Bostäder_Perspektiv_Ovan_Varg_Arkitekter Telefonfabriken_Telefonplan_Stockholm_Telefonstolpen_Bostäder_Fasad_Varg_Arkitekter

 

Telefonfabriken_Telefonplan_Stockholm_Telefonstolpen_Bostäder_Fasader_Varg_Arkitekter

 

Telefonfabriken_Telefonplan_Stockholm_Telefonstolpen_Bostäder_Högt_lågt_omgivning_Varg_Arkitekter