Pilotprojekt i KL-trä moduler

VAD: Konceptbyggnad i KL-trä moduler
VAR: Kiambu, Nairobi, Kenya
NÄR: Juni 2024
SAMARBETSPARTNERS: Arvet, Ramboll Sverige, Kenyan Junior Golf Union

Ndarugo Climate Solution är ett initiativ för att utveckla miljövänliga sätt att bygga framtidens städer i Afrika. Projektet drivs av Arvet tillsammans med Ndarugo Metropolis och flera samarbetspartners. Varg Arkitekter är en av projektets partners. Vår arkitekt Ivan Segato har varit på plats i Nairobi för att projektleda arbetet med att uppföra ett pilot-hus i KL-trä. Projektet i Nairobi syftar till att visa att KL-trä är en möjlig produkt för att på ett klimatvänligt sätt bygga framtidens städer i Afrika.