RASBRANTEN

VAD: Bostäder
VAR: Stadshagen, Kungsholmen
NÄR: 2015 - pågående
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

Tomten med den mycket branta norrvända sluttningen mot vattnet bjuder på både kvalitéer och utmaningar. Strukturen med flera slanka punkthus ger bästa möjliga förutsättningar avseende ljus, utsikt och luftighet mellan husen. Tillsammans med Wallins och Folkhems byggnader bildas en ensemble av rätblock i den branta terrängen. Byggnaderna hanteras som skarpa och enkla volymer som ställts ned i naturen med minsta möjliga avtryck.

Einar Mattssons tre byggnader utgörs av skarpa och tunga volymer av betong med stora håltagningar och relief i både liten och stor skala. Typplanet baseras på en roterande symmetri av lägenheter med samma kvalitéer och grundkoncept. Kring en koncentrerad kärna av våtrum och bifunktioner ligger öppna och ljusa boningsrum. Vardagsrum över hörn avslutas i infällda balkonger som skyddar väl mot trafikbullret. Balkongerna skapar en fransig kontur på fasaden vilket avslöjar planens rotation även i volym. De boende får möjligheten att kliva utanför byggnadskroppen med fri utsikt över hörn.