STHLM NEW 02a

VAD: Kontor, Handel, Infrastruktur
VAR: Mårtensdal, Hammarby sjöstad
NÄR: 2017 - pågående
KUND: Skanska Fastigheter Stockholm

Sthlm New 02 befinner sig mellan den tunga industrin och den blandade Hammarby Sjöstad. Platsen trafikeras av tvärbanans tåg, betongindustrins tunga lastbilar och tunnelbanan, vars entré finns i byggnadens markplan.

Byggnaden är en monolitisk gestalt som visuellt förhåller sig neutralt till platsens komplexa omgivning. Fasadprincipen är ett strikt rutnät med samma regler runtom hela byggnaden. Rutnätets reliefer ger byggnaden en ytterligare detaljering. De tydliga principerna ger utrymme för funktionsspecifika avvikelser och tillägg i rutnätet.