Gladan

VAD: Flerbostadshus
VAR: Kv Gladan, Stadshagen, Stockholm
NÄR: Färdigställt 2016
KUND: Einar Mattsson

I korsningen Warfvinges väg och Kjellgrensgatan ersätter två bostadshus de tidigare kontorsbyggnaderna. De nya husen knyts samman av en gemensam sockel som befäster gaturummet. Ovanpå sockeln, som innehåller lokaler, bostadskomplement och en förskola, ligger bostadsgårdar och förskolegård i direkt anslutning till parken. Punkthusen som står på sockeln relaterar till övriga byggnader längs Warfvinges väg. Byggnadernas gestaltning präglas av längsgående balkonger vars fronter består av glas och mässing tillsammans med gavlarnas ljusa betongrelief.

Fotograf Åke E:son Lindman