UR ARKIVET

Varg arkitekter har sedan länge ansvar för Gustaf Rosenbergs arkiv. Innan vi lämnar materialet vidare till ArkDes har vi tagit fram Ur arkivet, en publikation med de mest intressanta projekten, illustrationerna och detaljerna. Boken inspirerar till ett kvalificerat arkitektarbete i alla skalor.

Beställ boken hos Carlsson Bokförlag.