Zanderska huset

VAD: Undervisningslokaler
VAR: Campus Huddinge, Stockholm
NÄR: 2002, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Akademiska hus i Stockholm

Undervisnings-, forsknings- och administrationslokaler för Institutionen för Omvårdnad och Institutionen Neurotec för Karolinska Institutet i Flemingsberg i anslutning till Huddinge sjukhus. Byggnaden är ca 21700 kvm och innehåller undervisningslokaler, gymnastiksalar, laboratorier, kontor och forskarrum för utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Mot Alfred Nobels allé samlas gemensamma undervisningslokaler i byggnadsvolymer av offentlig karaktär. Mot parksidan samlas kontors- och forskningslokaler i huskroppar med varierande längd som anpassar sig till den kuperade södertörnsterrängen. I det centrala kommunikationsstråket, ett öppet rum genom samtliga våningar, möts lärare, studenter, forskare och administratörer. 2009 genomfördes en om- och tillbyggnad av husets huvudentré för att möta ett utökat behov av mötesplatser och vistelseytor för studenterna.

Zanderska_huset_nybyggnation_huddinge_stockholm_entresituation_varg_arkitekter

 

Zanderska_huset_nybyggnation_foto_fasad_natt_huddinge_stockholm_varg_arkitekter

 

 

 

Zanderska_huset_nybyggnation_huddinge_stockholm_sektion_sitplan_varg_arkitekter

 

 

Zanderska_huset_nybyggnation_huddinge_stockholm_varg_arkitekter