VÅGRÄTT

VAD: Kulturhus och hotell
VAR: Skellefteå
NÄR: 2016
KUND: Öppen tävling

I centrala Skellefteå ska ett kulturhus för konst, teater och litteratur kombinerat med hotell och kongress uppföras.
Istället för ett rutinmässigt höghus vill vi med vårt förslag utveckla en modern och karaktärsfull märkesbyggnad som harmonierar och samspelar med sin omgivning. Byggnaden bygger vidare på stadskärnans låga skala, samtidigt som det karaktäristiska taket blir synligt på långt håll – ett horisontellt landmärke i staden.
Det nya kulturhuset skapar levande stråk i centrum och stärker befintliga offentliga platser.
Med sitt publika innehåll och de många entréerna som bjuder in och skapar aktiva gaturum, blir byggnaden Skellefteås nya vardagsrum, mitt i staden.
Vågrätt är ett hus som bygger på samarbete och samexistens. Den gemensamma foajén fungerar som ett kitt som länkar samman de olika verksamheterna. Konstverksamhet, hotell, teater, bibliotek och kongress ges möjlighet att särskilja sig och ha sin egen identitet, samtidigt som de disponeras och gestaltas för att skapa utbyten och berika varandra.
Med sin trästomme och fasad i trä bygger kulturhuset vidare på Skellefteås stolta träbyggnadstradition.

 

Skelefteå_Kulturhus_öppen_tävling_Perspektiv_Vy-D_Varg_Arkitekter

 

 

Skelefteå_Kulturhus_öppen_tävling_Situationsplan_mellan_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Skelefteå_Kulturhus_öppen_tävling_diagram_Varg_Arkitekter

 

 

Skelefteå_Kulturhus_öppen_tävling_Sektionsperspektiv_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Skelefteå_Kulturhus_öppen_tävling_Perspektiv_Interiör_Varg_Arkitekter