Framtida lärandemiljöer på KI/SSL

VAD: Gestaltningsmanual, undervisningslokaler
VAR: Karolinska Institutet
NÄR: 2012, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting

Som en del i KI:s och SLL:S projekt Future Learning Environments -How Space Impacts on Learning fick vi i uppdrag att ta fram en gestaltningsmanual för de formella lärandemiljöerna. Planen var att bygga upp ett antal miljöer som får fungera som prototyper och som sedan kan appliceras i större utsträckning på KI/ SLL. Projektet  inleddes med en workshop med lärare, studenter och representanter från KI/SLL. Workshopens diskussioner låg till grund för att formulera den begreppsvärld som senare användes för att förtydliga de behov för lärande som ska tillfredsställas i de framtida miljöerna. Processen har varit indelad i 3 steg: analys, verktygslåda och resultat/scenario. Begreppen i verktygslådan är generella för de olika salarna men kan få olika lösningar beroende på den miljö/scenario den ska appliceras på. 2013 realiserades några av dessa miljöer som prototyper på KI Huddinge Campus.

 

 

Framtida_lärandemiljer_KI_SSL_Varg_arkitketer_04

 

Framtida_lärandemiljer_KI_SSL_Varg_arkitketer_03

 

Framtida_lärandemiljer_KI_SSL_Varg_arkitketer_02