Nya Turebergsskolan

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, undervisningslokaler
VAR: Sollentuna
NÄR: 2003, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Sollentuna kommun

 

Vidare bearbetning av parallellt uppdrag till programhandling samt illustration för ny detaljplan. Lokalprogram för åk 4-9, Kulturskolan samt Sollentuna Fria gymnasium. Idén var att forma en anläggning som ger stora möjligheter till samverkan och samordnat lokalutnyttjande samt en skola som lätt kan anpassas till ny pedagogik eller förändrat innehåll. Byggnaden är placerad så att karaktärsfulla uterum skapas för elever i olika åldrar. Den är också tänkt att vitalisera omgivningen, både genom att förstärka Malmvägens betydelse och att samverka med intilliggande bostäder och park.

turebergsskolan_sollentuna_stockholm_modell_varg_arkitekter

 

turebergsskolan_sollentuna_stockholm_illustration_kväll_varg_arkitekter

 

 

turebergsskolan_sollentuna_stockholm_sitplan_varg_arkitekter