Utställning om framtidens byggande i Virserum

VAD: Utställning om hållbar utveckling
VAR: Virserum
NÄR: 2010, Rosenbergs Arkitekter

Inga Varg var med och tog fram Rosenbergs arkitekters bidrag till en utställning i Virserums konsthall 2010. Temat för utställningen var Nödvändighetens arkitektur. Bakgrunden är att varje byggnadsuppgift som vi ställs inför som arkitekter definieras av en rad specifika förutsättningar och begränsningar. Om dessa, inte sällan motstridiga, förutsättningar hanteras var för sig blir resultatet dåligt – de enstaka lösningarna obstruerar varandra eller blir onödigt krångliga och därmed resursintensiva. Häri ligger vårt ansvar inför kommande generationer. Vi måste av nödvändighet utveckla lösningar som i alla bemärkelser är resursekonomiska. Vårt statement är att 1+1=3, Nödvändighetens arkitektur ger mer än det byggnadsprogram den är satt att lösa – i rumsupplevelse, i hållbara processer, i livskvalitet och sociala gränssnitt. Den bygger på smarta lösningar som genererar synergier och mervärden (1+1=3). Vi analyserar projektets specifika förutsättningar utifrån deras potential att grupperas i smarta, samordnade lösningar. Återkommande frågor är: ”vad mer kan den här lösningen ge?”, ”vilka hållbara processer kan genereras?”, ”vad kan de hållbara processerna ge i rumsupplevelse, livskvalitet och sociala gränssnitt”

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_01

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_02

 

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_03

 

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_04

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_05

 

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_06

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_modell_detalj_Vit_Kant

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_modellbild

 

Virserum_Hållbar_Utveckling_Utställning_Varg_Arkitekter_pressbild