Bygghandling inlämnad – 03.2024

Nu är bygghandlingen inlämnad för Kfasts trygghetsbostäder och förskola i Kv Nougaten. Tuna Entreprenad är redan igång och bygger. Inflyttningen börjar under 2025.