Bygghandling Lokstallarna – 04.2023

Nu avslutar vi bygghandlingen för Einar Mattssons projekt Lokstallarna och produktionen drar igång i Hagastaden.