Granskning i Riksby – 08.2023

Nu är vårt projekt för Maxera Bostad ute på granskning! Kvarteret är del av ett större utvecklingsområde vid Linta Gårdsväg. Läs mer om stadsdelen här.