Nougaten fortsätter – 05.2023

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Kfast i det före detta industriområdet Munktellstaden i Eskilstuna. Byggstart planeras till hösten.