Parkkvarteret täcks av – 02.2023

Vi har varit på platsbesök på bygget i Barkarbystaden för att stämma av putsfärger och se den avtäckta tegelfasaden. Bygger gör Skanska Hyresbostäder, för NREP.