SAMRÅD STADSHAGEN – 01.2016

I perioden 20 januari till 3 mars pågår samråd för planerna för Stadshagen. Vi arbetar med tre punkthus i branten ner mot Hornsbergs Strand.