Vår kvalitetspolicy innebär att vi ska definiera, tolka och uppfylla beställarens och samhällets krav i samtliga projekt. Uppdragsarbetet ska utföras professionellt med en balans mellan att söka nya lösningar och utnyttja beprövad erfarenhet.

Vi ska ha tydliga ansvars- och samarbetsformer internt och ett tätt och prestigelöst samarbete med beställare, underkonsulter, brukare och myndigheter. Vi följer forskning och utveckling inom vår bransch och stärker vår kompetens genom utbildning.

Varg Arkitekter följer ett kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001:2000 och ISO:14001. Systemet uppdateras kontinuerligt och hösten 2017 påbörjades arbetet att bli ISO-certifierade. Målsättningen är att bli certifierade under 2018.

Varg Arkitekters integritetspolicy