Äldreboende på Värmdö – 05.2020

Vi har tillsammans med HEBA och Urbio tagit fram ett förslag till ett äldreboende i Pilhamn, Värmdö – Öppna Landskap