Älvsjö Studenthus – 05.2016

Bygget av Älvsjö Studenthus fortsätter och här syns delar av den nya huskroppen.