Byggbodar på plats – 01.2017

Nu har bygget etablerat sig och markarbeten påbörjats i Norra Djurgårdsstaden. Vi har ritat hyresrätter åt Einar Mattson i kv Backåkra och kv Koppången.