BYGGLOV FÖR HÄGGVIK – 01.2018

Kvarteret med tre höga hus på 23 våningar som vi ritat i Södra Häggvik för ALM Equity har nu fått bygglov. Området står inför en stor omvandling från industri- och externhandelsområde till en tät och blandad stadsdel.