CAMPUS NÄCKROSEN – 12.2015

I september deltog vi, i gott sällskap av Jais arkitekter, Wingårdhs och Tham Videgård, i det parallella uppdraget för det framtida Campus Näckrosen i Göteborg. Efter fortsatt dialog och utvärdering finns nu en utgångspunkt för fortsatt planarbete. Här kan man se de inlämnade förslagen.