FÖRSKOLAN PIRATEN – 05.2018

I kv. Hjulmakaren har Varg ritat en förskola där inredningen blir en del av leken.