FÖRSKOLAN PIRATEN – 05.2018

I kv. Hjulmakaren har vi ritat lokalerna för en förskola med bl.a. rutschkanor.