G:A TYRESÖVÄGEN SKARPNÄCK – 05.2018

Detaljplanearbetet har påbörjats för området vid Gamla Tyresövägen.
Vi ritar ett kvarter åt Skanska Nya Hem.