Guide till gråzonen – 01.2023

Nu finns publiceringen av vårt forskningsprojekt Guide till gråzonen tillgänglig för nedladdning. Projektet är ett samarbete mellan Varg arkitekter, Joanna Zawieja och Elof Hellström, och samfinansierades av ARQ forskningsstiftelse och Varg.