Inflyttning i Täby Park – 11.2020

I Kv. Opalen som vi ritat för Skanska hyresbostäder har de första hyresgästerna flyttat in.