Jarlaberg på granskning – 03.2018

Detaljplanen för de fyra punkthusen i Jarlaberg, som vi ritar åt ALM Equity har varit på samråd och går vidare till granskning.