SKÖNDAL – 06.2020

I bostadskvarteret Skulpturparken som vi ritat för Einar Mattsson har inflyttningen börjat.