VALLASTADEN, LINKÖPING – 05.2015

Vi har ritat fyra hus i Torgkvartet i Vallastaden, Linköping. Kvarteret består av en blandning av kontor, bostäder och studentbostäder och är tänkt att stå färdigt till bomässan i Linköping 2017. Vår beställare är Stångåstaden och vi delar kvarteret med våra vänner på DinellJohannsson som ritar ytterligare tre hus.