Vinst i Hagastaden – 12.2019

Vi har fått förtroendet av Einar Mattsson att rita två kvarter i Hagastaden, Östra och Västra Lokstallarna.