VINST I SKARPNÄCK – 02.2018

Med vårt förslag Skarpnäcks Entré vann Skanska Nya Hem markanvisningstävlingen för ett kvarter utmed Gamla Tyresövägen.  I mars på börjar vi detaljplanearbetet.