Alla inlägg av Admin

Fullt hus i Sthlm02 – 02.2024

Nu börjar huset fyllas på av människor utan bygghjälmar. I samband med möbelveckan bjöd Skanska Fastigheter in till samtalskväll och invigning av Contems inredning i entréplanet. Snart öppnar bageriet BAK i samma lokal. 

Återbruk vid Norrmalmstorg – 02.2024

I Packarhuset demonteras och återanvänds just nu reglar, isolering, plywood och gips i arbetet med ombyggnationen av Danske Banks kontor. Hufvudstaden är fastighetsägare och vår beställare.

Ramavtal i Västerbotten – 01.2024

Vi har vunnit ett ramavtal med Umeå, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Bjurholms kommuner! Ramavtalet omfattar arkitekttjänster för respektive kommuns allmännytta och fastighetsbolag. Vi hoppas på många tågresor framöver som bär uppåt! 

Råvind i Malmö – 01.2024

Vi har fått i uppdrag av Befra Gruppen att ta fram bygglov för ca 10 vindslägenheter i en befintlig fastighet i Sofielund.

Kranen är uppe – 01.2024

Nu är kranen uppe på byggplatsen i Eskilstuna. Kv Nougaten utvecklas av Kfast och Tuna Entreprenad och kommer innehålla hyresrätter som trygghetsbostäder och en förskola. Bygget beräknas vara klart under 2026.

Bygglov för Vinkelhuset – 12.2023

Vinkelhuset har fått bygglov! Vi hjälper Patriam att utveckla ett unikt boende några fotsteg från vattenbrynet på Lilla Essingen. Läs mer om projektet här.

Täby stadsbyggnadsakademi – 12.2023

Vi presenterade vårt och Einar Mattssons projekt Elddonet på årets sista upplaga av Täby stadsbyggnadsakademi. Akademin är ett forum för att diskutera stadsbyggnad ur ett Täby-perspektiv.

Bordsvägen ute på granskning – 11.2023

Bordsvägen i Gubbängen är nu ute på granskning! Ett nätt projekt som ansluter till den äldre bebyggelsen i området. Utvecklar gör vi tillsammans med Wallenstam.

Hederspris inom hållbarhet – 11.2023

Vi är stolta över att ha hjälpt Anja Pärson och Filippa Rådin Pärson med att ta fram sitt drömhus med stora hållbarhetsambitioner. Huset har nu vunnit Plaza Interiörs hederspris inom hållbarhet 2023. Se fler bilder på projektet här.

Första spadtaget Nougaten – 10.2023

Nu tas första spadtaget i projektet Nougaten! Vi hjälper Kfast och Tuna entreprenad med projektet som omfattar trygghetsbostäder, hyresbostäder och en förskola i framväxande Munktellstaden.

Pressvisning Sthlm 02 – 10.2023

Bygget fortsätter och i veckan visade Skanska upp Sthlm 02 Studion för media. Ylva berättade om Vargs arbete med att skapa ett robust och elegant hus. Läs en av de publicerade artiklarna här.

Norrmalmstorg 1 – 08.2023

Vi är glada över att berätta att vi hjälper Hufvudstaden med hållbara hyresgästanpassningar med fokus på återbruk i det anrika gamla Citypalatset vid Norrmalmstorg.

Granskning i Riksby – 08.2023

Nu är vårt projekt för Maxera Bostad ute på granskning! Kvarteret är del av ett större utvecklingsområde vid Linta Gårdsväg. Läs mer om stadsdelen här.

Här kommer sommaren – 06.2023

Några väggar till ska ritas, sen går även vi för sommaren. Vecka 28-31 är kontoret stängt. Vi ses i augusti igen. Glad sommar!

Vinkelhuset

Vinkelhuset (Gasolköket 1) ligger i Primusområdet på Lilla Essingen i Stockholms nordvästra del. En ö mitt i staden som länge präglats av industri men successivt under decennier utvecklat mer bostäder och definieras idag som ”stenstadens krans” i sin stadsbyggnadskaraktär. Området Primus ska sätta nya samtida årsringar och fastigheten Vinkelhuset är en komponent i detta stadsbygge.

Projektet består av fjorton lägenheter och två lokaler. Kvarteret är hästskoformat med en innergård som riktar sig mot vattnet. Fasadernas dominerande material är ljust tegel vilket rimmar väl med omgivande planerad bebyggelse och den befintliga färgskalan på Lilla Essingens smalhus. Fasaderna har i grunden en rationell och enkel fönstersättning där fönster fungerar väl med rummen innanför men också skapar ordning och spänning i fasaderna. För att hålla samman den något uppbrutna volymen och för att skapa skuggverkan som minskar synligheten av fasadelementens skavar, sveper ett horisontellt band av en utskjutande betongfris och vertikalt stående tegel runt hela byggnaden.  

Läs mer om projektet hos Patriam.

Parkkvarteret täcks av – 02.2023

Vi har varit på platsbesök på bygget i Barkarbystaden för att stämma av putsfärger och se den avtäckta tegelfasaden. Bygger gör Skanska Hyresbostäder, för NREP.

Drömhuset

På en vacker strandtomt utanför Umeå har vi hjälpt till att ta fram ett fritidshus med stora hållbarhetsambitioner. För att sänka koldioxidavtrycket används en innovativ trästomme med träfasad, kombinerat med en betongfri grundläggning av foamglas. Huset har ritats som en L-form, men med tre utskurna hörn. I de utskurna rummen ges plats åt en entréveranda, en pergola och en utedusch med fri sikt mot havet. Skärmar med täta träribbor ger skydd och skapar skuggspel interiört och exteriört.


L-formen ger huset två delar, en social del, samt en mer privat. De två delarna knyts samman av långa siktlinjerna mot havet och skogen. En stor uteplats i lä vid köket förlängs till den privata delen av huset och fortsätter sedan runt hela huset och väver samman huset med platsen. En ombonad och lugn stämning präglar insidan av huset, med varmt betsade snickerier och ljust målad plywood i kontrast till det vilda strandlandskapet.

Foto: Alicia Sjöström

Kv. Menyn

Silverdal består till merparten av radhus i två till tre våningar med inslag av större volymer i servicebyggnader såsom äldreomsorg och skola. Torget omgärdas av en högre flerbostadsbebyggelse. Kv. Menyn ansluter till flera av dessa typologier.

Kv. Menyn består av fyra stycken lamellhus i en trevåningsskala samlade kring den gemensamma innergården. Den översta vångingen är delvis indragen och bryts av med frontespiser vilket berikar taksiluetten och gestaltningen. Fasadernas murala tvåvåningssocklar är av betong med en väl bearbetad relief. Betongen står i kontrast mot mjukare material som trä, vilket förekommer kring entréer, trapphus, indragna våningar och räcken. Den rostbruna kulören på fönster, plåtarbeten och räcken går i ton med tallarnas stammar som omgärdar kvarterat och harmoniserra med träribborna på fasaden.

Foto: Andy Liffner