Alla inlägg av Admin

Pilotprojekt KL-trä i Kenya – 06.2024

I ett samarbete med Arvet har Varg under våren varit på plats i Nairobi för att projektleda arbetet med att uppföra ett pilot-hus i KL-trä. Projektet är del av initiativet Ndarugo Climate Solution som syftar till att utveckla miljövänliga sätt att bygga framtidens städer i Afrika.

Vidsjötun på samråd – 06.2024

Nu är Vidsjötun ute på samråd! Vi hälper RO Properties att utveckla ett unikt bostadsområde varsamt placerad i den varierade topografin. Läs mer om projektet här.

Bygglov för Oldmästaren – 06.2024

Ett glatt besked inför sommaren! Bygglov beviljat för Kv Oldmästaren i Nockebyhov. Vi hjälper Familjebostäder att utveckla 87 bostäder med det lilla extra. Se mer av projektet här.

Pilotprojekt i KL-trä moduler

Ndarugo Climate Solution är ett initiativ för att utveckla miljövänliga sätt att bygga framtidens städer i Afrika. Projektet drivs av Arvet tillsammans med Ndarugo Metropolis och flera samarbetspartners. Varg Arkitekter är en av projektets partners. Vår arkitekt Ivan Segato har varit på plats i Nairobi för att projektleda arbetet med att uppföra ett pilot-hus i KL-trä. Projektet i Nairobi syftar till att visa att KL-trä är en möjlig produkt för att på ett klimatvänligt sätt bygga framtidens städer i Afrika. 

Lokstallarna täcks av – 05.2024

Nu har det första huset i projektet Lokstallarna i Hagastaden täckts av. Äntligen går det att ana ett slutresultat. Einar Mattsson utvecklar bostadsrätter och beräknad första inflytt sker i september. 

Förnyat ramavtal med FB – 05.2024

Vi stolta över att ha förnyat vårt ramavtal med Familjebostäder! Just nu jobbar vi med flera spännande projekt för Familjebostäder och vi hoppas på ännu fler projekt tillsammans under de kommande åren.

Fortsättning i Jarlaberg – 05.2024

Vi har fått fortsatt förtroende att utveckla projektet i Jarlaberg mot genomförande tillsammans med Einar Mattsson. I planskede arbetade vi på uppdrag av ALM/Svenska Nyttobostäder som nu sålt projektet till Einar Mattsson. Läs mer om affären här.

Nytt projekt på Årstafältet – 04.2024

Vi har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att fortsätta utvecklingen av deras tidigare markanvisning i Årstafältet etapp 5 södra. Projektet är ett stadskvarter med ca 150 bostäder och plats för den kommande tunnelbanestationen Östbergahöjden.

Uppstart på Årstafältet – 04.2024

Vi har fått i uppdrag av Familjebostäder att projektera ett bostadskvarter med förskola i Etapp 2 på Årstafältet. Projektet ska genomföras som en VDC-projektering med högt ställda hållbarhetskrav. Nu sätter vi pennan mot pappret.

Vårt klimatavtryck – 04.2023

Vi har med hjälp av Zeromission tagit fram data på vår verksamhets samlade klimatavtryck. Allt som en del i vårt arbete för att minimera våra utsläpp och bidra till att nå netto noll.

Full fart på Lilla Essingen – 03.2024

Äntligen är vi tillbaka på Lilla Essingen och Svenska Bostäders projekt Primus. Under året utvecklar vi nu projektet som vi tagit fram i detaljplaneskede, inför kommande entreprenad och byggstart.

Bygghandling inlämnad – 03.2024

Nu är bygghandlingen inlämnad för Kfasts trygghetsbostäder och förskola i Kv Nougaten. Tuna Entreprenad är redan igång och bygger. Inflyttningen börjar under 2025.

Fullt hus i Sthlm02 – 02.2024

Nu börjar huset fyllas på av människor utan bygghjälmar. I samband med möbelveckan bjöd Skanska Fastigheter in till samtalskväll och invigning av Contems inredning i entréplanet. Snart öppnar bageriet BAK i samma lokal. 

Återbruk vid Norrmalmstorg – 02.2024

I Packarhuset demonteras och återanvänds just nu reglar, isolering, plywood och gips i arbetet med ombyggnationen av Danske Banks kontor. Hufvudstaden är fastighetsägare och vår beställare.

Ramavtal i Västerbotten – 01.2024

Vi har vunnit ett ramavtal med Umeå, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Bjurholms kommuner! Ramavtalet omfattar arkitekttjänster för respektive kommuns allmännytta och fastighetsbolag. Vi hoppas på många tågresor framöver som bär uppåt! 

Råvind i Malmö – 01.2024

Vi har fått i uppdrag av Befra Gruppen att ta fram bygglov för ca 10 vindslägenheter i en befintlig fastighet i Sofielund.

Kranen är uppe – 01.2024

Nu är kranen uppe på byggplatsen i Eskilstuna. Kv Nougaten utvecklas av Kfast och Tuna Entreprenad och kommer innehålla hyresrätter som trygghetsbostäder och en förskola. Bygget beräknas vara klart under 2026.

Bygglov för Vinkelhuset – 12.2023

Vinkelhuset har fått bygglov! Vi hjälper Patriam att utveckla ett unikt boende några fotsteg från vattenbrynet på Lilla Essingen. Läs mer om projektet här.

Täby stadsbyggnadsakademi – 12.2023

Vi presenterade vårt och Einar Mattssons projekt Elddonet på årets sista upplaga av Täby stadsbyggnadsakademi. Akademin är ett forum för att diskutera stadsbyggnad ur ett Täby-perspektiv.

Bordsvägen ute på granskning – 11.2023

Bordsvägen i Gubbängen är nu ute på granskning! Ett nätt projekt som ansluter till den äldre bebyggelsen i området. Utvecklar gör vi tillsammans med Wallenstam.

Hederspris inom hållbarhet – 11.2023

Vi är stolta över att ha hjälpt Anja Pärson och Filippa Rådin Pärson med att ta fram sitt drömhus med stora hållbarhetsambitioner. Huset har nu vunnit Plaza Interiörs hederspris inom hållbarhet 2023. Se fler bilder på projektet här.

Vinkelhuset

Vinkelhuset (Gasolköket 1) ligger i Primusområdet på Lilla Essingen i Stockholms nordvästra del. En ö mitt i staden som länge präglats av industri men successivt under decennier utvecklat mer bostäder och definieras idag som ”stenstadens krans” i sin stadsbyggnadskaraktär. Området Primus ska sätta nya samtida årsringar och fastigheten Vinkelhuset är en komponent i detta stadsbygge.

Projektet består av fjorton lägenheter och två lokaler. Kvarteret är hästskoformat med en innergård som riktar sig mot vattnet. Fasadernas dominerande material är ljust tegel vilket rimmar väl med omgivande planerad bebyggelse och den befintliga färgskalan på Lilla Essingens smalhus. Fasaderna har i grunden en rationell och enkel fönstersättning där fönster fungerar väl med rummen innanför men också skapar ordning och spänning i fasaderna. För att hålla samman den något uppbrutna volymen och för att skapa skuggverkan som minskar synligheten av fasadelementens skavar, sveper ett horisontellt band av en utskjutande betongfris och vertikalt stående tegel runt hela byggnaden.  

Läs mer om projektet hos Patriam.

Första spadtaget Nougaten – 10.2023

Nu tas första spadtaget i projektet Nougaten! Vi hjälper Kfast och Tuna entreprenad med projektet som omfattar trygghetsbostäder, hyresbostäder och en förskola i framväxande Munktellstaden.

Pressvisning Sthlm 02 – 10.2023

Bygget fortsätter och i veckan visade Skanska upp Sthlm 02 Studion för media. Ylva berättade om Vargs arbete med att skapa ett robust och elegant hus. Läs en av de publicerade artiklarna här.

Norrmalmstorg 1 – 08.2023

Vi är glada över att berätta att vi hjälper Hufvudstaden med hållbara hyresgästanpassningar med fokus på återbruk i det anrika gamla Citypalatset vid Norrmalmstorg.

Granskning i Riksby – 08.2023

Nu är vårt projekt för Maxera Bostad ute på granskning! Kvarteret är del av ett större utvecklingsområde vid Linta Gårdsväg. Läs mer om stadsdelen här.

Här kommer sommaren – 06.2023

Några väggar till ska ritas, sen går även vi för sommaren. Vecka 28-31 är kontoret stängt. Vi ses i augusti igen. Glad sommar!

Sparrmansvägen

Förslagets två byggnader är placerade på krönet av Sparrmansvägen. Med smala gavlar, sadeltak och våningshöjd på 4–5 våningar inordnar de sig i Hammarbyhöjdens skala och geometri. Det norra huset lånar sin ljusa kulör av omkringliggande grannar medan det södra huset plockar upp en kraftigare jordig kulör från området bakom. Detaljering och kulörkomposition ger byggnaderna sina egna karaktärer.

Bottenvåningarna mot Sparrmansvägen vänder entréer mot gata för att befolka gaturummet. Där Sparrmansvägen möter Olaus Magnus väg och Thunbergsgatan bildas två mindre torg på kvartersmark. Bottenvåningens hörn mot kvarterstorgen öppnas upp med glasade ytor för att förstärka kontakten mellan byggnad och gaturum.

Parkkvarteret täcks av – 02.2023

Vi har varit på platsbesök på bygget i Barkarbystaden för att stämma av putsfärger och se den avtäckta tegelfasaden. Bygger gör Skanska Hyresbostäder, för NREP.

Packarhuset

I Packarhuset på Norrmalmstorg i Stockholm ansvarar vi för projekteringen av hållbar hyresgästanpassning med fokus på återbruk. Reglar, isolering, plywood och gips demonteras och återanvänds i arbetet med ombyggnation av Danske Banks kontor. Hufvudstaden är fastighetsägare för huset och vår beställare.

Drömhuset

På en vacker strandtomt utanför Umeå har vi hjälpt till att ta fram ett fritidshus med stora hållbarhetsambitioner. För att sänka koldioxidavtrycket används en innovativ trästomme med träfasad, kombinerat med en betongfri grundläggning av foamglas. Huset har ritats som en L-form, men med tre utskurna hörn. I de utskurna rummen ges plats åt en entréveranda, en pergola och en utedusch med fri sikt mot havet. Skärmar med täta träribbor ger skydd och skapar skuggspel interiört och exteriört.


L-formen ger huset två delar, en social del, samt en mer privat. De två delarna knyts samman av långa siktlinjerna mot havet och skogen. En stor uteplats i lä vid köket förlängs till den privata delen av huset och fortsätter sedan runt hela huset och väver samman huset med platsen. En ombonad och lugn stämning präglar insidan av huset, med varmt betsade snickerier och ljust målad plywood i kontrast till det vilda strandlandskapet.

Foto: Alicia Sjöström

Kv. Menyn

Silverdal består till merparten av radhus i två till tre våningar med inslag av större volymer i servicebyggnader såsom äldreomsorg och skola. Torget omgärdas av en högre flerbostadsbebyggelse. Kv. Menyn ansluter till flera av dessa typologier.

Kv. Menyn består av fyra stycken lamellhus i en trevåningsskala samlade kring den gemensamma innergården. Den översta vångingen är delvis indragen och bryts av med frontespiser vilket berikar taksiluetten och gestaltningen. Fasadernas murala tvåvåningssocklar är av betong med en väl bearbetad relief. Betongen står i kontrast mot mjukare material som trä, vilket förekommer kring entréer, trapphus, indragna våningar och räcken. Den rostbruna kulören på fönster, plåtarbeten och räcken går i ton med tallarnas stammar som omgärdar kvarterat och harmoniserra med träribborna på fasaden.

Foto: Andy Liffner